COURSE CO-DIRECTORS

Ajay Chaurasia

Ajay Mahajan

Ajit Desai

S Ajit Mullasari

Ajit R Menon

Anand Rao

Anil Dhall

Anil Mishra

Arun Kalyansundaram

Balbir Singh

Brian Pinto

C G Bahuleyan

C N Makhale

C N Manjunath

Deepak Davidson

Dev Pahlajani

G R Kane

G Sengottuvelu

George Joseph

H M Mardikar

J J Dalal

J S Duggal

K Sarat Chandra

K Sivakumar

Lekha Pathak

M G Pillai

 

 

 

Manotosh Panja

Nihar Mehta

Nikesh Jain

N O Bansal

N Prathap Kumar

P C Rath

P K Goel

P K Sahoo

Prafulla G Kerkar

Praveen Chandra

Purvez Grant

Rahul Chhabria

Rajiv Bhagwat

Ravinder Singh Rao

Rony Mathew

S R Handa

S Vijayakumar

Sai Satish

Sanjeeb Roy

Satyavan Sharma

Shirish M S  Hiremath

Surya Prakasa Rao

Tejas M Patel

Uday Mahorkar

V Subhash Chandra

Dr. A B Mehta

Course Director

India Live Cardiology

Tel: 022-23522027 (9 am to 5 pm)

Mobile: +91 7798041212 (9 am to 5 pm)

E-mail: abmehta@indialivecardiology.com

travel@indialivecardiology.com

CONFERENCE MANAGER

PROMAX SCIENTIFIC DEVELOPERS (P) LTD.

sam@promaxevents.in

Number of Visitors: